MEDJUNARODNA POLITIKAcollapse all | expand all


20132013.Medjunarodna politika

N°. 1151,   July-September 2013

IN THE FOCUS

Dragan Jovašević,
Zločin protiv čovečnosti u međunarodnom i nacionalnom krivičnom pravu

Nada Raduški,
Srpska nacionalna zajednica na prostoru Hrvatske u drugoj polovini XX i početkom XXI veka

Milovan Radaković,
Snaga Nemačke

Vladimir Trapara,
Odnosi Sjedinjenih Država i Rusije u Obaminom drugom mandatu

Mohedin Ahmad Almadani,
Spoljna politika Evropske unije prema SudanuANALYSES

Pero Petrović, Dobrica Vesić,
Primena politike organizacione kulture i klime u savremenoj organizaciji

Zoran Golubović,
Upravljanje informacijama i komuniciranjem u ekonomskoj diplomatiji

Ana Jovašević,
Savremene tendencije evropske kulturne politike

Mladen Stojanović,
Pojam, značaj i funkcije infrastrukture za mir – zašto je neophodan (ne)institucionalni oslonac transformacije sukoba?SURVEYS

Svetlana Đurđević-Lukić,
Globalna politika Sjedinjenih Američkih Država 2001–2012

Aleksandar Fatić, Srđan Korać, Aleksandra Bulatović,
Etika kriminalističko-obaveštajnog radaDOCUMENTS


Obraćanje predsednika Republike Srbije Tomislava Nikolića na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija
Medjunarodna politika

N°. 1150,   April-June 2013

IN THE FOCUS

Vladimir Prvulović
Veština pregovaranja u međunarodnim odnosima (studija slučaja: pregovori Beograda i Prištine pod okriljem EU)

Marija Urošević
Pridruživanje Srbije EU u svetlu političkih prilika u zemlji i problema u Evropskoj uniji

Dušan Proroković
Višegradska grupa: razlozi udruživanja i perspektive integracije

Marija Nedeljković–Pravdić
Nova istočna politika Savezne Republike Nemačke kao model za rešavanje sukobaANALYSES

Đorđe N. Lopičić
Bečka konvencija o konzularnim odnosima iz 1963. godine – kratak osvrt povodom 50 godina od stupanja na snagu

Dragoljub Todić
Globalna politika u oblasti klimatskih promena i politika država najvećih emitera gasova sa efektom staklene bašte

Željko Jović
Savremena ekološka kriza: nastanak, geneza i poslediceCONFERENCES


Izazovi i perspektive pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji


Iskustva Srbije i Slovačke u vezi sa zaštitom etničkih manjina – kontekst EUBOOK REVIEWS

Čedomir Štrbac
Afrički zapisi, Altera, Beograd, 2013.DOCUMENTS


Saopštenje Saveta ministra EU o Srbiji


Izveštaj EK o Srbiji
Medjunarodna politika

N°. 1149,   January-Martch 2013

IN THE FOCUS

Kristijan Leken,
Da li Evropska unija raspolaže pravom spoljnom politikom?

Željko Jović,
Mirovne misije Ujedinjenih nacija i savremeni izazovi

Branislav R. Srdanović,
Ekstradicija između prava i politike

Dobrica Vesić,
Uloga korporativnog upravljanja u energetskim preduzećima regiona Jugoistočne Evrope

Milovan Radaković,
Incidenti i sukobi niskog intenziteta, kao refleks nekadašnjih evropskih imperijalnih silaANALYSES

Momčilo Sakan,
Pojam, karakteristike i vrednosti mira

Ljiljana Nikšić,
Supremacija velikih sila iz ugla političke teorije i rad UN

Slobodan Nešković,
Sredstva međunarodne politike sa posebnim osvrtom na ekonomske resurse

Goran Nikolić,
Agencija za borbu protiv ozbiljnog i organizovanog kriminala (Serious Organised Crime Agency – SOCA)

Predrag Goranović,
Osiguranje za slučaj nezaposlenosti u zemljama regiona

Vladimir Njegomir, Rajko Tepavac, Počuča Milan
Kapacitet međunarodnog sektora osiguranja i reosiguranja: implikacije katastrofalnih štetaBOOK REVIEWS

Jovan Ćirić (prir.),
Haški tribunal između prava i politike

Miroslav Antevski and Dobrica Vesić (eds),
Energy Security of Europe: The Position of SerbiaDOCUMENTS


Prvi sporazum o glavnim principima normalizacije


20122012.Medjunarodna politika

N°. 1148,   October-December 2012

THE SERBIA
AND WORLD

Brano Miljuš,
Kuda dalje nakon presuda Haradinaju i Gotovini?

IN THE FOCUS

Svetlana Đurđević-Lukić, Dragana Nikolić,
Globalni trendovi u sprečavanju proliferacije oružja za masovno uništenje

Slobodan Zečević,
Uloga Evropske centralne banke u institucionalnom sistemu Evropske unije

Srđan Petkanić,
Neofunkcionalistički teorijski pristup i proces evropskih integracija

Đorđe Pavlović,
Različitost pristupa Evropske unije konfliktima u Libiji i Siriji

Dragana Radičić,
Fiskalna konsolidacija u postrecesivnoj ekonomiji evrozoneANALYSES

Duško Dimitrijević,
Kodifikacija pravila o sukcesiji država u odnosu na ugovore

Dalibor Kekić, Dane Subošić,
Interamerička telekomunikaciona komisija

Jelica Gordanić,
Odnos Ujedinjenih nacija i regionalnih organizacija prilikom rešavanja međunarodnih sporova

Mirjana Dejanović,
Globalizacija, međunarodno pregovaranje i ekonomski suverenitet

Nevena Prolović,
Teorijsko određenje i terminološko razlikovanje pojmova javne uprave, državne uprave i lokalne samouprave

Jelena Lopičić-Jančić,
Ratni zločini u Bačkoj 1941–1945. i slučaj Šandor Kepiro

Slađana Savović,
Značaj učenja i transfera znanja za uspeh internacionalnih akvizicijaJUBILEES

Zoran Jerotijević,
Ugovori o miru kojima su okončani balkanski ratoviCONFERENCES


Regulisanje otvorenih pitanja između država sukcesora SFRJBOOK REVIEWS

Srđan Mićić,
Kraljevina Jugoslavija i anšlus Austrije 1938.

Vladimir Petrović (prir.),,
Srpske političke elite i Vens-Ovenov plan, tom I, Stenografske beleške sa proširenih sednica Saveta za usaglašavanje stavova o državnoj politiciDOCUMENTS


Govor ministra spoljnih poslova Ivana Mrkića na XVI samitu šefova država i vlada pokreta nesvrstanih zemalja

Medjunarodna politika

N°. 1147,   July-September 2012

IN THE FOCUS

Milovan Radaković,
Geopolitički i energetski aduti EU i Rusije – „Nabuko” i „Južni tok”

Branko Pavlica,
NATO i Srbija: saradnja pod okriljem programa Partnerstvo za mir – nemački pogled na evroatlantski put Srbije

Slobodan Janković,
Odnosi Ankare i Brisela i njihovo prelamanje na Balkanu

Miloš Jončić,
Položaj i zaštita manjina u međunarodnom pravuANALYSES

Pero Petrović, Željko Jović,
Pretpostavka prosperitetnog razvoja srpske privrede – podizanje nivoa konkurentnosti industrije

David Đ. Dašić,
Moguća stanja diplomatskih odnosa

Valentina Milosavljević,
Prilagodljivost japanske privrede promenljivom ekonomskom okruženju

Željko Đ. Bjelajac, Milovan B. Jovanović,
Savremeni terorizam u avio-saobraćaju

Saša Mrduljaš,
Oblikovanje međunarodne podrške unitarnoj Bosni i HercegoviniCONFERENCES


Nacionalni i evropski identitet u procesu evropskih integracijaBOOK REVIEWS

Dragan Petrović, Bogdan Stojanović,
Ravnoteža nuklearne moći SAD i Rusije (SSSR)DOCUMENTS


Obraćanje predsednika Republike Srbije Tomislava Nikolića u Ujedinjenim nacijama

Medjunarodna politika

N°. 1146,   April-June 2012

IN THE FOCUS

Duško LOPANDIĆ, Ph.D.
Two Centuries Long Reshaping of International Relations
– From Empires to European Integration –

Dobrica VESIĆ, Ph.D.
Cuba – The Beginning of Social and Economic Reforms

Dragan PETROVIĆ, Ph.D.
Ukraine During the Presidential Mandate of Viktor Yanukovych 2010-2012

Slаđаn MILOSAVLJEVIĆ, MA,
NATO Expansion to the East as a Determining Factor of the Russian Strategy of Security in the Post-Cold War International OrderANALYSES

Željko Bjelajac, Ph.D., Jelena Matijašević, Ph.D. and Duško Dimitrijević, Ph.D.,
Significance of Establishment of International Standards in the Fight Against High Technology Crime

Milan Igrutinović, MA
Frameworks of European Union Strategic Culture

Branko Pavlica, Ph.D.,
Nazi Crimes in History and in International LAW

Jelena Lopičić Jančić, Ph.D.,
Breaches of 1949 Geneva Conventions with Respect to Wounded, Sick and Prisoners of War in Wars Waged from 1945 to 1990.

Medjunarodna politika

N°. 1145,   January-March 2012

IN THE FOCUS

Sandra Stojadinović Jovanović,
Ostvareni nivo globalizacije svetske privrede

Aleksandar Fatić,
Fenomen „de-suverenizacije“ evroazijskog i balkanskog prostora u bezbednosnoj perspektivi

Saša Ojdanić,
Budućnost Evropske unije (2010-2020): izazovi i perspektive

Miloš B. Marković,
Turski spoljnopolitički „preokret“: slučaj Sirije

Turski spoljnopolitički „preokret“: slučaj Sirije,
Uticaj evropskog modela na latinoamerički proces integracijaANALYSES

Milan Jazbec,
Martin Krpan – od nacionalnog mita do ad hoc diplomate

Vladimir Pavićević, Vladimir Džamić,
Koncept suverenosti: razvoj i savremena tumačenja

Vladimir Trapara,
Perspektive nuklearnog razoružanja u svetlu protivrečnih strategija nuklearnih sila

Aleksandar B. Đurić, Zoran Simonović,
Implementacija međunarodnih antikorupcionih konvencija u krivično zakonodavstvo Ruske FederacijeBOOK REVIEWS

Charles A. Kupchan,
How Enemies Become Friends: The Sources of Stable Peace

Duško Dimitrijević,
Pravo međunarodnih ugovora

Milovan Radaković,
Komponente evropskog i nacionalnog identitetaDOCUMENTS


Saopštenje Evropske komisije Evropskom parlamentu i Savetu – Mišljenje Komisije o zahtevu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji20112011.Medjunarodna politika

N°. 1144,   October-December 2011IN THE FOCUS

Duško Lopandić,
„Evrokriza” i budućnost Evropske unije

Goran Nikolić,
Korupcija: promene globalne pozicije Srbije u poslednjoj deceniji

Marko Nikolić, Mina Zirojević,
Kulturna i informativna diplomatija: pogled iz srpske perspektive

Srđan Petkanić,
Istraživanja javnog mnjenja prema Evropskoj uniji u Srbiji – tendencije i perspektiveANALYSES

Dejan Pavlović,
Doktrine Evropskog suda za ljudska prava

Ivan Vig, Pero Petrović,
Implementacija i konsolidacija Trade point programa UNCTADA

Slaven Savić,
Administrativni problemi implementacije poreza na dodatu vrednost u federalno uređenim državama sa aspekta njegovog prikupljanja i redistribucije

Ivona Lađevac, Srđan Korać,
Unutrašnja organizacija savremene evropske diplomatijeJUBILEES

Uglješa Zvekić,
Devedeset godina multilateralne diplomatije u Ženevi (1921–2011) – istorijska beleškaBOOK REVIEWS

Godfrey Hodgson,
The Myth of American Exceptionalism, Yale University Press, New Haven and London, 2009 (paperback 2010)

Čedomir Štrbac,
Zapisi iz Indije 1997–2002, Altera, Akademija za diplomatiju i bezbednost, Beograd 2011.

Daniel W. Drezner,
Theories of International Politics and Zombies, Princeton University Press, Princeton, 2011.CONFERENCES


Dunavska strategija: strateški značaj za SrbijuDOCUMENTS


Govor predsednika Srbije Borisa Tadića na 22. sesiji Igmanske inicijative

Medjunarodna politika

N°. 1143,   July-September 2011IN THE FOCUS

Miloš Hrnjaz,
Ovlašćenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija po glavi VII Povelje UN – slučaj Libija

Petar Petković,
Delovanje demohrišćana na pripremi terena za prihvatanje ideje evropskih integracija

Relja Božić,
Evropska politika (zajedničkog) susedstvaANALYSES

Slobodan Zečević,
Evropski savet kao izvedeni međudržavni organ Evropske unije

Milovan Radaković,
Teorije integracije

Tijana Šurlan,
O potencijalu terorizma za status međunarodnog krivičnog dela

Žaklina Novičić, Anđela Stojanović, Miloš Jončić,
Savet UN za ljudska prava: struktura, mehanizmi i praksa

Stevan Rapaić,
Uticaj svetske finansijske krize na međunarodnu robnu trgovinu i strane direktne investicijeBOOK REVIEWS

Džozef Štiglic, Žak Atali,
Od krize finansijskog „balona” do krize javnih dugova

Vida Čok,
Spone međunarodnog i uporednog prava - Primeri iz oblasti ljudskih prava

Dragan Petrović,
Rusija i EvropaDOCUMENTS


Govor Borisa Tadića, predsednika Srbije, na Forumu Srbija – Evropska unija

Medjunarodna politika

N°. 1142,   April-June 2011THE SERBIA AND WORLD

Žarko Paunović,
Civilno društvo, socijalni kapital i evropeizacija SrbijeIN THE FOCUS

Dai Binguo,
Istrajati na putu mirnog razvoja

Slobodan Janković,
Libijska kriza i njene posledice

Milan Lipovac, Danijela Spasić, Želimir Kešetović,
Koncept socijetalne bezbednosti i teorija sekuritizacije kao okviri za analizu procesa prijema Turske u Evropsku uniju ..

Maja Sahadžić,
Transformacijska diplomacija u primjeni: nova diplomacija za novo doba? Arhitektura prijelazne strategijeANALYSES

Bojan Milisavljević,
Razvoj instituta diplomatske zaštite u međunarodnom pravu

Dragana Marković, Srđan Furtula,
Razvoj i perspektive monetarnih integracija u svetuBOOK REVIEWS

Boris Krivokapić,
Rečnik međunarodnog prava


Spoljna politika Srbije: strategije i dokumenta

Radenko Mutavdžić,
Partnerstvo u bezbednostiDOCUMENTS


Zajednička izjava ministara odbrane procesa saradnje Jugoistočne Evrope

Medjunarodna politika

N°. 1141,   January-March 2011IN THE FOCUS

Igor NOVAKOVIĆ,
Koncept neutralne države (The concept of a neutral country)

Milan ŠAHOVIĆ,
Povelja Ujedinjenih nacija i evolucija međunarodnog prava (United Nations charter and evolution of international law)

Maja KOVAČEVIĆ,
COREPER – vrh ledenog brega komiteta i radnih grupa Saveta Evropske unije (COREPER – The tip of the iceberg of European Union Council committees and working groups)

Dragana M. RADIČIĆ,
Ekonomska kriza: pouke i zaključci (Economic crisis: lessons and conclusions)ANALYSES

Ratomir Milikić,
Šest decenija od Haškog kongresa: velika očekivanja i nepotpuna ostvarenja – jugoslovenski doprinos (Six decades from the Hague congress: Great expectations and inadequate accomplishments, Yugoslav contribution)

Sergej Uljanov, Zvonimir Ivanović,
Uticaj globalnih strateških međunarodnih odnosa na trendove organizovanih krimininalnih aktivnosti (The impact of global strategic international relations to the trends of organized criminal activities)

Nada Raduški,
Demografski razvoj i položaj manjina u Srbiji kao faktor stabilnosti i međunarodne saradnje (Demographic development and position of minorities in Serbia as a factor of stability and international co-operation)SURVEYS

Živojin JAZIĆ,
Moj pogled na diplomatiju (1957-2005)

Dezmon DINAN,
Menjanje Evrope – istorija Evropske unije

Blažo RADOVIĆ,
Moć i nemoć pregovaranjaDOCUMENTS

,
Istupanje Vuka Jeremića, ministra spoljnih poslova Republike Srbije, u Centru Denis Hastert za ekonomiju, državnu i javnu politiku na Viton koledž
20102010.Medjunarodna politika

N°. 1140,   October-December 2011THE WORLD AND SERBIA

Ana JOVAŠEVIĆ,
Spoljna kulturna politika Nemačke prema Srbiji – uloga, zadaci i delatnost organizacija kulture (German Foreign Cultural Policy Towards Serbia – The Role, Tasks and Activities of Cultural Organisations)IN THE FOCUS

Senka D. PAVLOVIĆ,
Politički identitet Evropske unije (The Political Identity of European Union)

Đorđe PAVLOVIĆ,
Institucija Visokog predstavnika Unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i Evropska služba spoljnih poslova (Institution of High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and European External Action Service)

Marko JELIČIĆ,
Evropska unija u Ujedinjenim nacijama nakon usvajanja Lisabonskog ugovora (European Union in United Nations After Adoption of the Lisbon Treaty)ANALYSES

Goran NIKOLIĆ,
Devizni režimi i tendencije kurseva valuta istočnoevropskih zemalja tokom dve decenije nakon pada Berlinskog zida (1990-2010) (Foreign Currency Regimes and Exchange Rates Trends in Eastern European Countries Two Decades After the Fall of the Berlin Wall (1990-2010))

Vladimir TRAPARA,
Pravila o međunarodnom miru i bezbednosti u svetlu odnosa između velikih sila (Rules on International Peace and Security in the Light of Relations Among Great Powers)BOOK REVIEWS

Obrad RAČIĆ,
Ujedinjene nacije: između moći i prava

Duško LOPANDIĆ,
Poslužiti svome dragom otečestvu: iz istorije srpske diplomatije: 1804–1914.

Branko PU,
Nemačka kao ugovorni partner Srbije i Jugoslavije 1882–2009.CONFERENCES


Spoljna politika Srbije – bilateralni i multilateralni odnosi


Uloga i mesto Republike Srbije u međunarodnim organizacijamaDOCUMENTS


Obraćanje predsednika Republike Srbije, Borisa Tadića na otvaranju sajma Global Konekt

Medjunarodna politika

N°. 1139,    July-September 2010THE WORLD AND SERBIA

Hasiba HRUSTIĆ,
Put Srbije u Evropsku uniju – izbor modela razvoja (Serbian way to EU – selection of a development model)

Zorana Brozović,
Diskurs o NATO u Narodnoj skupštini Republike Srbije (2000–2008) (Discourse on NATO in Parlaments of Serbia (2000–2008))IN THE FOCUS

Ljiljana FIJAT and Aleksandar ŽIVKOVIĆ,
Svetska ekonomska kriza i pranje novca (World economic crisis and money laundering)

Dragan PETROVIĆ,
Predsednički izbori u Ukrajini 2010. – analiza ostvarenih rezultata po oblastima i kulturno-istorijske regionalizacije (Presidential elections in Ukraine – an analysis of results by regions and cultural-historical regionalisation)

Srđan KORAĆ,
Pretnja transnacionalnog organizovanog kriminala po ekološku bezbednost Srbije (The threat of transnational organised crime to environmental security of Serbia)ANALYSES

Vladimir VUČKOVIĆ,
Država i tržište: ratovi zvezda (The state and market: star wars)

Ratko VUKANIĆ,
Srpski spoljnotrgovinski odnosi sa afričkim državama od 2001. godine (Serbia’s foreign trade relations with african states since 2001)BOOK REVIEWS


Perry Anderson, The New Old World, Verso, London, New York, 2009.CONFERENCES


Asimetrični ratovi, međunarodni odnosi i teorija pravednog rata


Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije (Harmonisation of Legislation of the Republic of Serbia with European Union Law)DOCUMENTS


Obraćanje predsednika Republike Srbije Borisa Tadića povodom mišljenja Međunarodnog suda pravde o Kosovu

Medjunarodna politika

N°. 1138,   April-June 2010THE WORLD AND SERBIA

Duško DIMITRIJEVIĆ,
Delimitacija srpsko-hrvatske granice na Dunavu (Delimitation of Serbo-Croatian Boundary on Danube River)

Vidoje GOLUBOVIĆ,
Srbija i kulturni aspekti regionalne integracije (Serbia and Cultural Aspects of Regional Integration Multilateral Regional Co-operation as a Modern Form of International Cultural Relations)IN THE FOCUS

Milovan RADAKOVIĆ,
Međusobna determinisanost evropskog i nacionalnog identiteta (Mutual Determinatedness of European and National Identities)

Nevena PROLOVIĆ,
Lisabonski ugovor: institucionalne izmene u oblasti spoljne politike Evropske unije (Lisbon Treaty: Institutional Changes in European Union Foreign Policy)

Srđan PETKANIĆ,
Demokratski deficit u funkcionisanju Evropske unije – tendencije i perspektive (Democratic Deficit in the Functioning of the European Union – Tendencies and Prospectives)

Senka PAVLOVIĆ,
Građevina nedovršenog: problem identiteta Zapadnog Balkana (Building the Imcomplete: Western Baklans Identity Problem)ANALYSES

Dragana ĐURAŠINOVIĆ-RADOJEVIĆ,
Parlamentarna kontrola vojnih operacija EU – slučaj Nemačke (Parliamentary Oversight of CSDP Military Operations – The German Case)

Saša ĐORĐEVIĆ,
Politizacija policijske saradnje u Evropi do Drugog svetskog rata (Politicisation of Police Co-operation in Europe Until World War II)BOOK REVIEWS

Nancy SODERBERG,
The Superpower Myth – The Use and Misuse of American Might, John Wiley & Sons Inc, Hoboken, 2006

Duško DIMITRIJEVIĆ,
Reforma saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2009

Farid ZAKARIJA,
Postamerički svet, Heliks, Smederevo, 2009

Dragan PETROVIĆ, Goran NIKOLIĆ,
Geopolitika savremene Ukrajine, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2009 ()

Dragan PETROVIĆ, Goran NIKOLIĆ,
Međunarodni položaj Ukrajine, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2009 ()CONFERENCES


U senci gasa i politike: srpsko-ruska saradnja u oblasti kulture i religije


Dunav-najjača veza sa Evropskom unijomDOCUMENTS


Govor predsednika Srbije Borisa Tadića povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta

Medjunarodna politika

N°. 1137,   January-March 2010THE WORLD AND SERBIA

Velizar GOLUBOVIĆ,
Uticaj međunarodnih i domaćih aktera na reforme penzijskih sistema u državama sukcesorima SFRJ (The Impact of International and Domestic Factors on Pension System Reforms in the SFRY Successor States)IN THE FOCUS

Bogdan GECIĆ,
Privatno-pravno sankcionisanje pravila konkurencije – evropska perspektiva (Private Enforcement of Competition Law – European Prospects)

Srđan MILAŠINOVIĆ, Dalibor KEKIĆ,
Savremeni rasizam – bezbednosni izazov, rizik i pretnja (A Contemporary Security Problem – Racial Postmoderna)

Nikola MARIĆ,
Inicijativa za formiranje „Nove bezbednosne arhitekture Evrope“ kao deo spoljne politike Ruske Federacije (The Initiative for Establishment of “New Security Architecture of Europe” as a Part of the Russian Federation’s Foreign Policy)ANALYSES

Duško LOPANDIĆ,
Od Garašanina do Milovanovića: pedeset godina geostrateškog promišljanja u Srbiji XIX veka (From Garašanin to Milovanović: Fifty Years of Geopolitical Thinking in Serbia of the 19th Century)

Ljubica M. ZJALIĆ,
Institucijalizacija kao ključ za razvoj privrede i društva (Institutionalisation as a Key For Development of Economy and Society)BOOK REVIEWS

Giovanni ARRIGHI,
The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times, Verso, London, 1994.

Department of Analyses and Strategies,
The Western Balkans and European Integration-Perspectives and Implications, Office of the Committee for European Integration, Centre of Eastern Studies and Central European Desk, Warsaw, 2008.

David Dašić,
Savremena diplomatija, Multidisciplinarni centar za podsticanje integracionih procesa i harmonizaciju prava i Privredni savetnik d.o.o., Beograd, 2008.CONFERENCES


Hajde da razgovaramo o NATO


Energetika u Jugoistočnoj EvropiDOCUMENTS


Govor Borisa Tadića, predsednika Republike Srbije na proslavi dvadesete godišnjice pada Berlinskog zida


20092009.Medjunarodna politika

N°. 1136, 2009IN THE FOCUS

Milan KARAGAĆA,
The national security strategy – A compromise between the real and the possible

Miloš B. MARKOVIĆ,
Turkish foreign policy at the beginning of 21st century

Branko PAVLICA,
Greek-Macedonian dispute over Macedonia’s name

Ana JOVIĆ-LAZIĆ,
Russia-Georgia relations: A year after the armed conflictANALYSES

Vladimir Vučković,
The end of the dollar domination

Sandra STOJADINOVIĆ-JOVANOVIĆ,
US international trade in services

Jasminka SIMIĆ,
NATO’s engagement in former SFRY, 1990-2001

Marko Nikolić,
Current issues between the Orthodox and the Roman-Catholic churchesSURVEYS

Dragan ŠTAVLJANIN,
Hladni mir – Kakvaz i Kosovo (Cold peace – Caucasus and Kosovo), Radio Slobodna Evropa, Prag, Čigoja štampa, Beograd, 2009.

Džon MIRŠAJMER,
Tragedija politike velikih sila (Tragedy of Great Power Politics), Udruženje za studije SAD u Srbiji, Beograd, 2009.

Veran STANČETIĆ,
Region kao razvojna perspektiva u Evropskoj uniji (Development prospects of the region in the European Union), Službeni glasnik, Beograd, 2009.CONFERENCES

Serbia in the contemporary geostrategic surroundings

Will there be another gas crisis?

XII ANSES summer school of democracy in South-Eastern Europe

Serbia and Japan – Relations with neighbours and border issuesDOCUMENTS


Statement by Vuk Jeremić, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Serbia,
at the 20th anniversary of the Ninth Non-Aligned Summit – “History and legacy
for a peaceful world”

Medjunarodna politika

N°. 1135, 2009THE WORLD AND SERBIA

Vladimir PAVIĆEVIĆ,
Twenty years after the fall of the Berlin wall: The case of SerbiaIN THE FOCUS

Dragan ŠTAVLJANIN,
EU-Russia: Assymetic inter-dependence

Simeon POBULIĆ,
Co-operation in the multipolar world

Goran NIKOLIĆ,
Stock markets and exchange tendencies in transition countries as indicators of possible recovery of the world and domestic economies

Irina ŽARIN,
Ratification of the Lisbon Treaty: Challenges and obstaclesANALYSES

Ratko VUKANIĆ,
Basic features of creation, organisation and activities of the African Union

Zvonimir IVANOVIĆ i Sergej ULJANOV,
Principles of international relations in dealing with INTERPOL notices

Predrag ILIĆ,
Malteški red i pravo poslanstva (The Order of Malta and right of legation)SURVEYS

Dominique MOÏSI,
The Geopolitics of Emotion: How Cultures of Fear, Humiliation and Hope Are Reshaping the World, Doubleday, New York, 2009

Ashraf GHANI and Clare LOCKHART,
Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured World, Oxford University Press, New York, 2008

Dragan SIMEUNOVIĆ,
Terorizam – opšti deo (Terrorism- A general part) , Pravni fakultet, Beograd, 2009.

Vladimir PRVULOVIĆ,
Savremeni međunarodni odnosi (Contemporary international relations), Megatrend univerzitet, Beograd, 2008DOCUMENTS


Address by Vuk Jeremić, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Serbia,
before the United Nations Security Council
Medjunarodna politika

N°. 1134, 2009THE WORLD AND SERBIA

Svetozar STOJANOVIĆ,
The situation in the contemporary world and Serbia

Dušan RELJIĆ,
Western Balkans in the USA-EU-Russia triangle

Sanja JELISAVAC,
Interim agreement on trade between EU and Serbia and its initial implementationIN THE FOCUS

Hasiba HRUSTIĆ,
The world financial crisis and exit strategy

Aleksandar JAZIĆ,
Social lines of division in UkraineANALYSES

Jovana Ninković,
The role of the chamber system in Serbia in the post-modern economic diplomacy and selection of economic counsellors

Mirjana DOLOVAC,
The Roma and mediaREVIEWS

Laurent COPHEN-TANGUI,
Guerre ou paix, Essai sur le monde de demain (War or peace, an essay of the world of tomorrow)

Jacues Attali,
Une brève histore de l'avenir (A short history of the future)

Ignacio RAMONET,
Géopolitique du chaos (Geopolicy of chaos)

Dragan SIMIĆ,
Svetska politika – Međudržavni i međunarodni poredak, svetska politika, globalni odnosi (World politics – inter-state and international order, world politics, global relations)CONFERENCES

45th annual conference on Latin America

Political, strategic and military culture in transition statesDOCUMENTS

The Law Affirming the Agreement on Supply and Mutual Services (USA-SRB-01)
signed between the Ministry of Defence of the Republic of Serbia on behalf of the Government of the Republic of Serbia and the United States Department of Defense

Instructions for associates
Medjunarodna politika

N°. 1133, 2009THE WORLD AND SERBIA

Dragan STOJOVIĆ,
Foreign direct investments in South-Eastern Europe – A view from Serbia

Žaklina NOVIČIĆ,
Kosovo: A year after the unilateral proclamation of independenceIN THE FOCUS

Nataša PETROVIĆ, Đorđe PETROVIĆ,
Towards NATO’s 60th anniversary: Security between regionalism and globalism

Milan SIMURDIĆ,
Gas crisis and energy security

Duško DIMITRIJEVIĆ,
Citizenship regulations in Serbia and MontenegroANALYSES

Dragan SIMIĆ,
American strategic thinking in early 21st century

Miloš D. LUTOVAC,
Education and health care expenses in European Union member states and in the Republic of SerbiaCONFERENCES

European prospects of South-Eastern Europe

Development of public administration and governance studies in Serbia

European Union and transitional justice

Regional co-operation of the National convent on the European UnionREVIEWS

Milan ŠAHOVIĆ,
Međunarodno pravo u međunarodnim odnosima – Druga polovina XX veka (International law in international relations – Second half of the 20th century)

Fraser CAMERON,
An Introduction to European Foreign Policy

Radoslav VESNIĆ MLAĐI, Dr Milenko VESNIĆ,
gransenjer srpske diplomatije (A Grandsenier of the Serbian diplomacy)DOCUMENTS


Joint statement of representatives of South-East European states