Међународни проблеми 4/2016
Садржај
Старији бројеви

Међународни проблеми, часопис Института за међународну политику и привреду, Београд, најстарији је научни часопис у региону посвећен међународним односима. Први број је објављен у априлу 1949, годину након оснивања Института.

Часопис прати основне истраживачке области Института: међународну економију, међународну политику и међународно право, а у новије време и проблематику безбедности, одрживог развоја и заштите животне средине. Објављује научне резултате истраживача из Института, као и аутора из земље и иностранства.

Часопис излази четири пута годишње, а радови се штампају на српском и енглеском језику. Захваљујући научној објективности и стеченом угледу, његови корисници су бројни институти, универзитети, библиотеке, домаћа и страна дипломатска представништва у земљи и иностранству.

Упутство за ауторе >>>Главни и одговорни уредник часописа:

Проф. др Бранислав Ђорђевић
е-mail: bdjordjevic@diplomacy.bg.ac.rs

Уредник часописа:

Др Срђан Кораћ
е-mail: srdjan@diplomacy.bg.ac.rs


Секретар часописа:

Михајло Вучић, М.А.
е-mail: mihajlo@diplomacy.bg.ac.rsУРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Владимир БИЛАНЏИЋ, Мисија ОЕБС у Србији, Беoград
Драган ЂУКАНОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Миша ЂУРКОВИЋ, Институт за европске студије, Београд
Деметриус AНДРЕАС ФЛОУДАС, Хјуз Хол колеџ, Кембриџ
Дејан ГАЈИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Бeоград
Слободан MИЛАЧИЋ, Универзитет за право, политичке студије и економију, Бордо
Петар ПЕТКОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Стеван РАПАЈИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Едита СТОЈИЋ-КАРАНОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Биљана ВАНКОВСКА, Филозофски факултет, Институт за одбрану, Скопље
Вања РОКВИЋ, Факултет безбедности, Универзитет у Београду
ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Предраг БЈЕЛИЋ, Универзитет у Београду, Економски факултет, Београд
Дражен ДЕРАДО, Универзитет у Сплиту, Економски факултет, Сплит
Роберт ХЕЈДЕН, Центар за руске и источноевропске студије, Питсбург
Зоран ЈЕФТИЋ, Универзитет у Београду, Факултет безбедности, Београд
Ирена KИКЕРКОВА, Универзитет Св. Ћирило и Методије, Економски факултет, Скопље
Сандро KНЕЗОВИЋ, Институт за међународне односе, Загреб
Јелена KOЗОМАРА, Универзитет у Београду, Економски факултет, Београд
Наталиа ВЛАДИМИРОВНА KУЛИКОВА, Руска академија наука, Економски институт, Москва
Aлександар ЛУКИН, Moсковски државни институт за међународне односе, Moсква
Драгана MИТРОВИЋ, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Београд
Jaсмина OСМАНКОВИЋ, Универзитет у Сарајеву, Факултет за економију и бизнис, Сарајево
Mирослав AНТЕВСКИ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Гордана ИЛИЋ ПОПОВ, Универзитет у Београду, Правни факултет, Београд
Чаран ВОДВА, Центар за истраживање политике, Њу Делхи
Владан ЈОНЧИЋ, Универзитет у Београду, Правни Факултет, Београд