N°.  58 /2016
Садржај


Општа питања

Mилица КРИВОКАПИЋ, Митко АРНАУДОВ
АНАЛИЗА ИЗВЕШТАЈА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА СРБИЈУ ОД 2011. ДО 2015. ГОДИНЕ

Законодавство

Драган ЧОВИЋ, Ана ЧОВИЋ
МОБИНГ – ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Жаклина СПАЛЕВИЋ, Милан ПАЛЕВИЋ, Владимир ПЕТРОВИЋ
ПРАВО АЗИЛА И ЕВРОПСКИ СИСТЕМ ПРАВА НА АЗИЛ

Ђорђе ПАВЛОВИЋ
ЗНАЧАЈ ПРИНЦИПА И НАЧЕЛА У ЗАДРУГАРСТВУ

Економија, kонкуренција, предузетништво

Слободан НЕШКОВИЋ
СТАТИСТИЧКЕ МЕТОДЕ РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ПРАВНИ ОКВИР ПРЕКОГРАНИЧНЕ ЕКОНОМСКЕ САРАДЊЕ У ЕВРОПИ

Маја ЋИРИЋ, Јована ГАРДАШЕВИЋ
АНАЛИЗА СТАВОВА СТУДЕНАТА О СТЕПЕНУ ЗАШТИТЕ ПРАВА ПОТРОШАЧА У СРБИЈИ У ОДНОСУ НА ЕВРОПСКУ УНИЈУ

Екологија

Драгољуб ТОДИЋ
ПАРИСКИ СПОРАЗУМ О КЛИМИ У СИСТЕМУ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЕУ ИНТЕГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Хатиџа БЕРИША, Миле РАКИЋ
УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ И КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА ДРЖАВУ И МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ

Александар ЈАЗИЋ
ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА

Спољна и безбедносна политика

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ, Добрица ВЕСИЋ
КОНТРОЛА СПОЉНИХ ГРАНИЦА И ПРИСТУПАЊЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Јелена СТОЈИЉКОВИЋ
ЦИЉНЕ САНКЦИЈЕ У МЕЂУНАРОДНОМ И КОМУНИТАРНОМ ПРАВУ – СЛУЧАЈ „КАДИ“

Социјална политика

Милан КЛИСАРИЋ, Здравко СКАКАВАЦ
ОБУКА И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ПОЛИЦИЈСКИХ МЕНАЏЕРА

Људска права

Иван КОСТАДИНОВИЋ
ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА РОМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЕВРОПСКОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Прилози

Најновије публикације Европске уније доступне на Интернету
Најновије публикације Савета Европе
Часописи Европске уније доступни на Интернету
Адресе институција Европске уније
Европа на интернету
Центар за европску документацију Института за међународну политику и привреду
Старији бројеви

Европско законодавство” је часопис из области примењених истраживања у коме се објављују резултати континуираних проучвања законодавства Европске уније. Центар за европско законодавство Института за међународну политику и привреду годинама се бави овом темом, систематски проучавајући и анализирајући усвојена правна и институционална решења која су од важности за интересе Србије. Институт је депозитар званичне документације Европске уније која представља основу за студије и анализе објављене у овом часопису.

Аутори прилога су стручњаци за одређене гране права који долазе из научних, судских, државних и пословних кругова. Стручни надзор над пројектом врши Научно веће Института за међународну политику и привреду.

Структура часописа је прилагођена потребама корисника који долазе из области судства, администрације и индустрије и баве се европским законодавством. Часопис излази тромесечно и садржи следеће сталне рубрике:

- Законодавство на снази
- Из праксе Европског суда правде
- Тумач европског законадавства
- Вести из Европске уније
- Анекси

Упутства за ауторе >>>Главни и одговорни уредник:

Др Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
E-mail: dimitrijevic@diplomacy.bg.ac.rsЗаменик главног и одговорног уредника:

Проф. др Добрица ВЕСИЋ
E-mail: dobrica@diplomacy.bg.ac.rsСекретар:

Др Ненад ВАСИЋ
E-mail: nenadv@diplomacy.bg.ac.rsУРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Проф. др Владимир ЧОЛОВИЋ, Институт за упоредно право, Београд
Проф. др Владимир ГРЕЧИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Драгољуб ТОДИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Перо ПЕТРОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Розита ЛЕВИ
Др Јован ЋИРИЋ, судија Уставног суда Републике Србије
Др Драган ПЕТРОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Анђела ЂУКАНОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Мср Невена СТАНКОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Милош ЈОНЧИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд


ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Проф. Др Филип КЛАРЕ, Универзитет Монтескје у Бордоу, Француска
Др Андрш Г. ИНОТАЈ, Европска комисија, Брисел, Белгија и Mathias Corvinus Collegium, Будимпешта, Мађарска
Проф. др Маја Костић, Правни факултет Универзитета Црне Горе у Подгорици
Проф. др Светомир Шкарић, Правни факултет Јустинијан Први, Универзитета Свети Ћирило и Методије у Скопљу, Македонија
Проф. др Гордана Илић-Гасми, Универзитет Сингидунум у Београду
Проф. др Бранко Ракић, доцент, Правни факултет у Београду
Др Татјана Јевремовић-Петровић, доцент, Правни факултет у Београду, Институт за међународну политику и привреду
Проф. др Златко Стефановић, Правни факултет Универзитет Унион у Београду
Др Малинка Ристевска Јорданова, Институт за европска политика, Скопље, Македонија
Др Саша Мрдуљаш, Институт друштвених знаности “Иво Пилар”, Загреб, Рeгионални центар Сплит, Хрватска
Др Дан ЛАЗЕА, Нови европски колеџ, Институт за напредне студије, Букурешт
Др Иринеуш БИЛ, Амикус Еуропеа, Варшава, Пољска
Љубов ПАНАЈОТОВА, Европски институт, Софија
Др Јоргос ЛЕВЕНТИС, Универзитет Уједињених нација, Форум за међународну безбедност, Левкозија, Кипар
Др Михаил М. ЛОБАНОВ, Економски институт, Руска академија наука, Москва
Проф. Др Јоаким БЕКЕР, Инситут за међународну економију и развој, Бечки универзитет за економију и бизнис ,Vienna University of Economics and Business Administration, Austria
Др Милош Шолаја, Центар за међународне односе, Бања Лука, РепубликаСрпска, Босна и Херцеговина
Др Благоје Бабић, Институт за међународну политику и привреду, БеоградЗа све даље информације обратите се Сектору за издаваштво у оквиру Института:

Mакедонска 25
11000 Београд
п. преградак 413
тел:  +381 11 3373 824
факс: +381 11 3373 835 или 3373 832
e-mail: iipe@diplomacy.bg.ac.rs