N°.  59 /2017
Садржај

ИНСТИТУЦИЈЕ

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
Недоречености у институционалном систему Европске уније

ЗАКОНОДАВСТВО

Драган ЈОВАШЕВИЋ
Превенција насиља у породици, европски стандарди и право Републике Србије

Јелена МАТИЈАШЕВИЋ ОБРАДОВИЋ, Јелена ЛУКАВАЦ
Поступање са притвореницима према одредбама Законика о кривичном поступку, са освртом на европска правила
о поступању са лицима лишеним слободе

Марин ЦЕТИНИЋ
Директива 2008/115/ЕЗ о заједничким стандардима и процедурама за удаљење држављана трећих држава који
нелегално бораве на територији ЕУ

Озрен УЗЕЛАЦ
Унапређење правног оквира ЕУ о приватности и заштити личних података у електронским комуникацијама

ЕКОНОМИЈА, КОНКУРЕНЦИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Жаклина СПАЛЕВИЋ, Миодраг МИЋОВИЋ
Међународни и европски видови електронског трговања

Добрица ВЕСИЋ, Миленко ЏЕЛЕТОВИЋ
Уговор о копненом осигурању и право Европске уније

ФИНАНСИЈЕ

Перо ПЕТРОВИЋ, Драган ЖИВКОВИЋ
Елементи фискалног третмана инвестиционих фондова

Владимир ЧОЛОВИЋ, Синиша АЛЕКСИЋ
Координација у стечајним поступцима против чланова групе трговачких друштава према Уредби 848/2015 Европске
уније

СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Уредба Европског парламента и Савета 514/2014 о фонду за азил, миграције и интеграцију и о инструменту
пружања финансијске помоћи полицијској сарадњи

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Љиљана МУДРИНИЋ
Регионална политика у Европској унији

ЗДРАВСТВЕНА ПОЛИТИКА

Катица ТОМИЋ
Директиве о сигурности људске крви у Европској унији

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Филип МИРИЋ
Резолуција Савета Европе о малолетничкој делинквенцији и социјалним променама ‒ корак ка безбеднијем друштву

Милан КЛИСАРИЋ, Татјана СКАКАВАЦ
Актуелни трендови малолетничког криминалитета у Републици Србији

Весна РАЈАКОВИЋ, Никола ИЛИЋ
Диверзионе мере према малолетницима у упоредном праву

ЉУДСКА ПРАВА

Иван ЈОКСИЋ, Видоје МИТРИЋ, Митар ЛУТОВАЦ
Примењивост европског система људских права у праву Републике Србије и Републике Српске

Ненад ГРШИЋ
Локални омбудсман: европска искуства и перспектива у Србији
Старији бројеви

Европско законодавство” је часопис из области примењених истраживања у коме се објављују резултати континуираних проучвања законодавства Европске уније. Центар за европско законодавство Института за међународну политику и привреду годинама се бави овом темом, систематски проучавајући и анализирајући усвојена правна и институционална решења која су од важности за интересе Србије. Институт је депозитар званичне документације Европске уније која представља основу за студије и анализе објављене у овом часопису.

Аутори прилога су стручњаци за одређене гране права који долазе из научних, судских, државних и пословних кругова. Стручни надзор над пројектом врши Научно веће Института за међународну политику и привреду.

Структура часописа је прилагођена потребама корисника који долазе из области судства, администрације и индустрије и баве се европским законодавством. Часопис излази тромесечно и садржи следеће сталне рубрике:

- Законодавство на снази
- Из праксе Европског суда правде
- Тумач европског законадавства
- Вести из Европске уније
- Анекси

Упутства за ауторе >>>Главни и одговорни уредник:

Др Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
E-mail: dimitrijevic@diplomacy.bg.ac.rsЗаменик главног и одговорног уредника:

Проф. др Добрица ВЕСИЋ
E-mail: dobrica@diplomacy.bg.ac.rsСекретар:

Др Ненад ВАСИЋ
E-mail: nenadv@diplomacy.bg.ac.rsУРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Проф. др Владимир ЧОЛОВИЋ, Институт за упоредно право, Београд
Проф. др Владимир ГРЕЧИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Драгољуб ТОДИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Перо ПЕТРОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Розита ЛЕВИ
Др Јован ЋИРИЋ, судија Уставног суда Републике Србије
Др Драган ПЕТРОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Анђела ЂУКАНОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Мср Невена СТАНКОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Милош ЈОНЧИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд


ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Проф. Др Филип КЛАРЕ, Универзитет Монтескје у Бордоу, Француска
Др Андрш Г. ИНОТАЈ, Европска комисија, Брисел, Белгија и Mathias Corvinus Collegium, Будимпешта, Мађарска
Проф. др Маја Костић, Правни факултет Универзитета Црне Горе у Подгорици
Проф. др Светомир Шкарић, Правни факултет Јустинијан Први, Универзитета Свети Ћирило и Методије у Скопљу, Македонија
Проф. др Гордана Илић-Гасми, Универзитет Сингидунум у Београду
Проф. др Бранко Ракић, доцент, Правни факултет у Београду
Др Татјана Јевремовић-Петровић, доцент, Правни факултет у Београду, Институт за међународну политику и привреду
Проф. др Златко Стефановић, Правни факултет Универзитет Унион у Београду
Др Малинка Ристевска Јорданова, Институт за европска политика, Скопље, Македонија
Др Саша Мрдуљаш, Институт друштвених знаности “Иво Пилар”, Загреб, Рeгионални центар Сплит, Хрватска
Др Дан ЛАЗЕА, Нови европски колеџ, Институт за напредне студије, Букурешт
Др Иринеуш БИЛ, Амикус Еуропеа, Варшава, Пољска
Љубов ПАНАЈОТОВА, Европски институт, Софија
Др Јоргос ЛЕВЕНТИС, Универзитет Уједињених нација, Форум за међународну безбедност, Левкозија, Кипар
Др Михаил М. ЛОБАНОВ, Економски институт, Руска академија наука, Москва
Проф. Др Јоаким БЕКЕР, Инситут за међународну економију и развој, Бечки универзитет за економију и бизнис ,Vienna University of Economics and Business Administration, Austria
Др Милош Шолаја, Центар за међународне односе, Бања Лука, РепубликаСрпска, Босна и Херцеговина
Др Благоје Бабић, Институт за међународну политику и привреду, БеоградЗа све даље информације обратите се Сектору за издаваштво у оквиру Института:

Mакедонска 25
11000 Београд
п. преградак 413
тел:  +381 11 3373 824
факс: +381 11 3373 835 или 3373 832
e-mail: iipe@diplomacy.bg.ac.rs