N°.  60 /2017
Садржај

ЗАКОНОДАВСТВО

ДРАГАН ЈОВАШЕВИЋ
Нова сексуална кривична дела и стандарди садржани у Истанбулској конвенцији

МАРИЈАНА МЛАДЕНОВ, НЕНАД АВРАМОВИЋ
Право на безбедан абортус у правним системима држава чланица Европске уније

МИРЗА ТОТИЋ, АЛЕКСАНДАР Р. ИВАНОВИЋ
Положај начела ne bis in idem у кривичном праву Европске уније

ЗДРАВКО СКАКАВАЦ, ТАТЈАНА СКАКАВАЦ
Кривична дела против привреде – нова и измењена законска решења

МИРЈАНА ПАВЛОВИЋ
Имовинске кривичноправне мере у европском законодавству

ЕКОНОМИЈА, КОНКУРЕНЦИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ЈУГОСЛАВА ВОЈНОВИЋ
Јавно-приватно партнерство и концесије у процесу придруживања Европској унији

ЦАРИША БЕШИЋ, СНЕЖАНА БЕШИЋ
Страна улагања и јавно-приватно партнерство

ГОРАН НИКОЛИЋ, ПРЕДРАГ ПЕТРОВИЋ
Економске основе надолазећег мултилатерализма: тренд релативног опадања ЕУ у односу на САД и Кину

КРИСТИЈАН РИСТИЋ, AЊА ГЛИГИЋ
Трговински промет платним и информационим услугама у Европској унији

ФИНАНСИЈЕ

ДУШКО ДИМИТРИЈЕВИЋ
Нови Водич ЕУ о државној помоћи за спашавање и реструктурирање предузећа у тешкоћама

СЛАВКО ВУКША, МИРЈАНА БАРЈАКТАРОВИЋ
Елементи контроле банака и заштита клијената на банкарском тржишту

ПЕРО ПЕТРОВИЋ, МАРИНА ПРОТИЋ
Потраживања у страној валути и стопа затезне камате

ДОБРИЦА ВЕСИЋ
Елементи послова финансијског лизинга

ЖАКЛИНА СПАЛЕВИЋ, КОСАНА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ
Правни аспекти дигиталне форензике у рачуноводству и ревизији

ПОЉОПРИВРЕДА

КАТАРИНА ЂУРИЋ, РАДИВОЈ ПРОДАНОВИЋ, MИРАЛЕМ ЈАХИЋ
Компарација пољопривредног саветодавног система Републике Србије и Европске уније

СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА

ДАРКО М. МАРКОВИЋ
Безбедносни аспекти Дунавске стратегије Европске уније

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

ЉИЉАНА МУДРИНИЋ
Могућности регионализације у Босни и Херцеговини

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

МИЛАН КЛИСАРИЋ
Савремени етички проблеми полицијског менаџмента

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА

НАДЕЖДА ЉУБОЈЕВ, МАРИЈАНА ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ, ОЗРЕН УЗЕЛАЦ
Регистровани и нерегистровани дизајн – компаративни преглед

ЛИДИЈА БЕКО, ВЕРА ОШМЈАНСКИ
Интегрисана настава (clil) на високошколским институцијама
Старији бројеви

Европско законодавство” је часопис из области примењених истраживања у коме се објављују резултати континуираних проучвања законодавства Европске уније. Центар за европско законодавство Института за међународну политику и привреду годинама се бави овом темом, систематски проучавајући и анализирајући усвојена правна и институционална решења која су од важности за интересе Србије. Институт је депозитар званичне документације Европске уније која представља основу за студије и анализе објављене у овом часопису.

Аутори прилога су стручњаци за одређене гране права који долазе из научних, судских, државних и пословних кругова. Стручни надзор над пројектом врши Научно веће Института за међународну политику и привреду.

Структура часописа је прилагођена потребама корисника који долазе из области судства, администрације и индустрије и баве се европским законодавством. Часопис излази тромесечно и садржи следеће сталне рубрике:

- Законодавство на снази
- Из праксе Европског суда правде
- Тумач европског законадавства
- Вести из Европске уније
- Анекси

Упутства за ауторе >>>Главни и одговорни уредник:

Др Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
E-mail: dimitrijevic@diplomacy.bg.ac.rsЗаменик главног и одговорног уредника:

Проф. др Добрица ВЕСИЋ
E-mail: dobrica@diplomacy.bg.ac.rsСекретар:

Др Ненад ВАСИЋ
E-mail: nenadv@diplomacy.bg.ac.rsУРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Проф. др Владимир ЧОЛОВИЋ, Институт за упоредно право, Београд
Проф. др Владимир ГРЕЧИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Драгољуб ТОДИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Перо ПЕТРОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Јован ЋИРИЋ, судија Уставног суда Републике Србије
Др Драган ПЕТРОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Анђела ЂУКАНОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Мср Невена СТАНКОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Милош ЈОНЧИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд


ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Проф. Др Филип КЛАРЕ, Универзитет Монтескје у Бордоу, Француска
Др Ченг Веидонг, Институт за европске студије Кинеске академије друштвених наука
Др Андрш Г. ИНОТАЈ, Европска комисија, Брисел, Белгија и Mathias Corvinus Collegium, Будимпешта, Мађарска
Проф. др Маја Костић, Правни факултет Универзитета Црне Горе у Подгорици
Проф. др Светомир Шкарић, Правни факултет Јустинијан Први, Универзитета Свети Ћирило и Методије у Скопљу, Македонија
Проф. др Гордана Илић-Гасми, Универзитет Сингидунум у Београду
Проф. др Бранко Ракић, доцент, Правни факултет у Београду
Др Татјана Јевремовић-Петровић, доцент, Правни факултет у Београду, Институт за међународну политику и привреду
Проф. др Златко Стефановић, Правни факултет Универзитет Унион у Београду
Др Малинка Ристевска Јорданова, Институт за европска политика, Скопље, Македонија
Др Саша Мрдуљаш, Институт друштвених знаности “Иво Пилар”, Загреб, Рeгионални центар Сплит, Хрватска
Др Дан ЛАЗЕА, Нови европски колеџ, Институт за напредне студије, Букурешт
Др Иринеуш БИЛ, Амикус Еуропеа, Варшава, Пољска
Љубов ПАНАЈОТОВА, Европски институт, Софија
Др Јоргос ЛЕВЕНТИС, Универзитет Уједињених нација, Форум за међународну безбедност, Левкозија, Кипар
Др Михаил М. ЛОБАНОВ, Економски институт, Руска академија наука, Москва
Проф. Др Јоаким БЕКЕР, Инситут за међународну економију и развој, Бечки универзитет за економију и бизнис ,Vienna University of Economics and Business Administration, Austria
Др Милош Шолаја, Центар за међународне односе, Бања Лука, РепубликаСрпска, Босна и Херцеговина
Др Благоје Бабић, Институт за међународну политику и привреду, БеоградЗа све даље информације обратите се Сектору за издаваштво у оквиру Института:

Mакедонска 25
11000 Београд
п. преградак 413
тел:  +381 11 3373 824
факс: +381 11 3373 835 или 3373 832
e-mail: iipe@diplomacy.bg.ac.rs