N°.  58 /2016
Contents


INSTITUTIONS

Darko GOLIĆ
KOMPARATIVNI PREGLED IZBORA LOKALNIH PREDSTAVNIČKIH ORGANA U EVROPSKIM DRŽAVAMA

LEGISLATION

Dragan JOVAŠEVIĆ
USLOVNI OTPUST U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKI STANDARDI

Vesna BILBIJA
GRAĐANSKOPRAVNA KONVENCIJA O KORUPCIJI I ZAKON O ZAŠTITI UZBUNjIVAČA REPUBLIKE SRBIJE

Jelena MATIJAŠEVIĆ-OBRADOVIĆ
ZLOUPOTREBE RAČUNARSKIH MREŽA U CILjU PLASIRANjA SADRŽAJA DEČIJE PORNOGRAFIJE I EVROPSKO PRAVO

ECONOMICS

Marijana DUKIĆ MIJATOVIĆ, Sanja GONGETA
NADNACIONALNA FORMA ZADRUGE – SOCIETAS COOPERATIVA EUROPAEA (SCE)

Slobodan ZEČEVIĆ
ODLIKE PRAVNIH NORMI EVROPSKE UNIJE O SLOBODNOJ KONKURENCIJI

Katarina JOVIČIĆ
ODGOVORNOST ORGANIZATORA TURISTIČKOG PUTOVANjA ZA NESAOBRAZNU USLUGU

FINANCE

Milenko DžELETOVIĆ
FINANSIRANjE JAVNIH FUNKCIJA PO OSNOVU BUDžETA EVROPSKE UNIJE

Tatjana JOVANIĆ
UNAPREĐENjE FINANSIJSKE KONTROLE KAO FAKTOR PREOBRAŽAJA JAVNOG SEKTORA

Slobodan JOVANOVIĆ, Jovan SLAVNIĆ
REFORMA PRAVA OSIGURANjA U ENGLESKOJ I NOVINE U VEZI SA PRIJAVOM BITNIH INFORMACIJA OSIGURAVAČU, PRE ZAKLjUČENjA POTROŠAČKIH UGOVORA O OSIGURANjU

Duško DIMITRIJEVIĆ
NOVE SMERNICE EVROPSKE UNIJE O DRŽAVNOJ POMOĆI ZA SANACIJU I RESTRUKTURIRANjE NEFINANSIJSKIH PREDUZEĆA U TEŠKOĆAMA

AGRICULTURE

Dušan DABOVIĆ
PRAVNI OKVIR NOVE ZAJEDNIČKE POLjOPRIVREDNE POLITIKE EVROPSKE UNIJE

ECOLOGY

Ljubo PEJANOVIĆ
POLITIKA BEZBEDNOSTI ŽIVOTNE SREDINE

Ana ČOVIĆ
MEĐUNARODNA I UNUTRAŠNjA PRAVNA REGULATIVA U OBLASTI RADIJACIJSKOG ZAGAĐENjA

Sanja Jelisavac TROŠIĆ, Jasmina SUBIĆ
KRIVIČNO-PRAVNA ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U REPUBLICI SRBIJI I EVROPSKOJ UNIJI

Dragoljub TODIĆ
NjUJORŠKA KONVENCIJA O PRAVU NEPLOVIDBENIH KORIŠĆENjA MEĐUNARODNIH VODOTOKOVA I REPUBLIKA SRBIJA: MOGUĆNOSTI I POTREBA RATIFIKACIJE

FOREIGN AND SECURITY POLICY

Zoran MILOSAVLjEVIĆ
IMIGRACIONIONE POLITIKE U EU – OD SLOBODE KRETANjA DO ZAŠTITNIH MERA

Aleksandar JAZIĆ, Miloš JONČIĆ
ODLUKA SAVETA EVROPSKE UNIJE OD 8. NOVEMBRA 2007. GODINE O OSNIVANjU MEHANIZMA CIVILNE ZAŠTITE ZAJEDNICE

Milan LIPOVAC, Vladimir M. CVETKOVIĆ
INTEGRISANI SISTEM ZAŠTITE I SPASAVANjA U VANREDNIM SITUACIJAMA – SISTEM „BROJ 112 ZA HITNE POZIVE“

SOCIAL POLICY

Milan KLISARIĆ, Zdravko SKAKAVAC
AKTUELNI TRENDOVI STANjA KRIMINALITETA PUNOLETNIH LICA U REPUBLICI SRBIJI

Tatjana SKAKAVAC, Sanja SKAKAVAC
KAZNENA POLITIKA PREMA MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA U REPUBLICI SRBIJI – EFEKTI I KARAKTERISTIKE

Dalibor KEKIĆ, Dane SUBOŠIĆ
OBRAZOVANjE I STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE I USAVRŠAVANjE SPORTSKIH RADNIKA U EVROPSKOJ UNIJI

HUMAN RIGHTS

Dragica POPESKU
EVROPSKA KONVENCIJA O LjUDSKOM PRAVIMA I SLOBODA IZRAŽAVANjA

Jelica GORDANIĆ
AKCIONI PLAN EU U OBLASTI LjUDSKIH PRAVA I DEMOKRATIJE ZA PERIOD 2015-2019

COURT PRACTICE

Vesna ĆORIĆ
PRIZNANjE NADLEŽNOSTI EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U POGLEDU VRŠENjA KONTROLE U OBLASTI ZAJEDNIČKE SPOLjNE I BEZBEDNOSNE POLITIKE

APPENDIX

Najnovije publikacije Evropske unije dostupne na Internetu
Najnovije publikacije Saveta Evrope
Časopisi Evropske unije dostupni na Internetu
Adrese institucija Evropske unije
Evropa na internetu
Centar za evropsku dokumentaciju Instituta za međunarodnu politiku i privredu
Archive

European Union Legislation” is a periodical of applied research that publishes results of the permanent study of the European Union legislation. The Center for European Union Legislation of the Institute of International Politics and Economics has for years been doing research of this subject, systematically exploring and analyzing the legal and institutional solutions adopted in EU that are of relevance for the interests of Serbia. The Institute is a depository of the official documentation of the European Union that provides a basis for the studies and analyses published in the journal.

The contributions are prepared by experts in particular branches of law and they come from scientific, judiciary, administrative and business circles. Expert supervision of the project is exercised by the Scientific Council of the Institute of International Politics and Economics.

The structure of the journal is adjusted to the needs of users coming from judiciary, administration and industry who deal with the European Union legislation. It is a quarterly and its permanent sections are:

- Legislation in Power,
- From the Practice of the European Court of Justice,
- Interpreter of the European Union Legislation,
- News from the European Union,
- Anexes

Submission Guidelines >>>Editor-In-Chief

Duško DIMITRIJEVIĆ, PhD, IIPE
E-mail: dimitrijevic@diplomacy.bg.ac.rsDeputy Editor-In-Chief

Dobrica VESIĆ, PhD, IIPE
E-mail: dobrica@diplomacy.bg.ac.rsSecretary

Nenad VASIĆ, PhD, IIPE
E-mail: nenadv@diplomacy.bg.ac.rsEditorial Board

Vladimir ČOLOVIĆ, PhD, Institute for Comparative Law, Belgrade
Prof. Vladimir GREČIĆ, Institute of International Politics and Economics, Belgrade
Prof. Dragoljub TODIĆ, Institute of International Politics and Economics, Belgrade
Pero PETROVIĆ, PhD, Institute of International Politics and Economics, Belgrade
Jovan ĆIRIĆ, PhD, Judge, The Constitutional Court of the Republic of Serbia
Dragan PETROVIĆ, PhD, Institute of International Politics and Economics, Belgrade
Anđela ĐUKANOVIĆ, PhD, Institute of International Politics and Economics, Belgrade
Miloš JONČIĆ, PhD, Institute of International Politics and Economics, Belgrade
Nevena STANKOVIĆ, MA, Institute of International Politics and Economics, BelgradeEditorial Council

Philippe CLARET, Centre d'Etudes et de Recherches sur les Balkans, Université Montesquieu Bordeaux IV, Bordeaux
Cheng Weidong, PhD, Institute of European Studies, Chinese Academy of Social Sciences
András G. INOTAI, European Commission, Brussels and “Mathias Corvinus Collegium”, Budapest
Maja KOSTIĆ, Faculty of Law, University of Podgorica
Svetomir ŠKARIĆ, Faculty of Law “Justinian I”, University “St. Kiril and Metodij”, Skopje
Gordana ILIĆ-GASMI, “Singidunum” University, Belgrade
Branko RAKIĆ, Faculty of Law, University of Belgrade
Tatjana JEVREMOVIĆ-PETROVIĆ, Faculty of Law, University of Belgrade
Zlatko Stefanović, Faculty of Law, “Union” University, Belgrade
Malinka RISTEVSKA JORDANOVA, European Policy Institute, Skopje
Saša MRDULJAŠ, Institute of Social Sciences, Zagreb and Regional Center Split
Dan LAZEA, New Europea College, Institute for Advanced Study, Bucarest
Ireneusz BIL, Amicus Europea, Warsaw
Lubov PANAYOTOVA, European Institute, Sofia
Yiorghos LEVENTIS, United Nаtions University, International Security Forum, Lefkosia
Mikhail M. Lobanov, Institute of Economy, Russian Academy of Sciences, Moscow
Joachim BECKER, Institute of International Economics and Development, Vienna University of Economics and Business Administration
Miloš ŠOLAJA, Centre for International Relations, Banja Luka
Blagoje Babić Ph.d., Institute of International Politics and Economics, Belgrade


For further information contact Publishing Sector of the Institute:

Makedonska 25
11000 Belgrade
P.O. Box 413
Phone: +381 11 3373 824
Fax: +381 11 3373 835 or 3373 832
E-mail: iipe@diplomacy.bg.ac.rs