назив датум месец година
Дејтонски споразум – две деценије мира и поуке за свет 19. новембар 2015.
СРБИЈА И УН: лекције из прошлости и поглед у будућност 22. октобар 2015.
Србија и Европска унија – припреме за преговоре о поглављима 23 и 24 29-30. септембар 2015.
Дунавска стратегија Европске уније у 21. веку 27-28. септембар 2015.
Globalized World: Advantage or Disadvantage 07. септембар 2015.
Дипломатија и култура Србије: стање и перспективе 29. јун 2015.
Спољнополитички дијалози: државе Западног Балкана на путу ка европским интеграцијама 10. фебруар 2015.
Савремени међународно-правни поредак и европске интеграције Србије 10. децембар 2014.
Млада Босна и идеја националног ослобођења 24. новембар 2014.
Дунавска стратегија: Од идеје до остварења 25. септембар 2014.
Major International Issues in the 21st Century
from a Perspective of Japan and Europe
15. септембар 2014.
Србија у савременом европском и регионалном окружењу 3. Јули 2014.
Стари и нови светски поредак – Између европских интеграција и историјских оптерећења: Перспективе и изазови за Европу 21. века 29. мај 2014.
5th Preservation and protection of Serbian cultural
and historical heritage abroad
31. октобар 2013.
Вода и култура - 2013. 24. септембар 2013.
Serbia in the Danube Region in XXI Century 16. септембар 2013.
Regionalism and Conciliation 9. септембар 2013.
Republic of Serbia and Republic of Srpska
– Old and New Political Challenges
15. мај 2013.
Strategic Developments and Establishment of Serbia’s Position
in Contemporary International Relations
22.-23. април 2013.
Settlement of Open Issues between Succesor States of SFR Yugoslavia 29.-30. новембар 2012.
Preservation and protection of Serbian cultural
and historical heritage abroad
18.-19. октобар 2012.
Improvement of Relations Between Serbia
and South-East European States
8.-9. октобар 2012.
Challenges of the 21st Century
and the Region
11. септембар 2012.
National and European Identity in the Process of European Integrations 28.-29. јун 2012.
Energy Security of Europe: The Position of Serbia 10.-11. мај 2012.
Western Balkans:
From Stabilisation to Integration
7.-8. јул 2011.
Preservation and protection of Serbian cultural
and historical heritage abroad
23. јун 2011.
Harmonisation of Legislation of the Republic of Serbia
with European Union Law
5.-6. мај 2011.
The Republic of Srpska and Serbia
in the Light of New Regional
and Global Relations
15. март 2011.
The role of civil society in promoting the potential of the Danube basin
in the light of the EU Strategy for the Danube Region
21. октобар 2010.
Role and Place of the Republic of Serbia in International Organisations 12. октобар 2010.
Development potentials of foreign direct investments:
international experiences
16. септембар 2010.
Japan and Serbia: Regional Cooperation and Border Issues:
A Comparative Analysis
9. септембар 2010.
Preservation and protection of Serbian cultural
and historical heritage abroad
24. јун 2010.
Harmonisation of legislation of the Republic of Serbia
with European Union law
16. јун 2010.
National and European Identity 03. јун 2010.
The scientific community: shaping the future of Serbia 23. мај 2010.
Tourist Image of Serbia as a Factor of Economic Development 18. април 2010.
Danube strategy and economy of knowledge 06. април 2010.
Fifteen years since the Dayton Agreement 26. март 2010.
Serbia in Contemporary Geostrategical Vicinity 21. септембар 2009.
Preservation and Protection of Serbias
Cultural Heritage Abroad
26. јун 2009.
Serbia and Regional Integrations 15. јун 2009.
Serbia and EU 18. мај 2009.
EU Enlargement to the Western Balkans 12. децембар 2008.
Water and Culure, XIX International Conference 24. октобар 2008.
Elements of Serbia’s foreign policy strategy 28. мај 2008.