Међународна сарадња

7–8. јун 2018.

Др Срђан Кораћ, помоћник директора за научноистраживачки рад Института за међународну политику и привреду, учествовао је у раду редовне полугодишње конференције (Pre-Presidency Conference) која се одржава пред свако заседање Савета ЕУ у организацији TEPSA-е (The Trans European Policy Studies Association). Овај скуп је одржан 7. и 8. јуна у Бечу, у Институту за напредне студије (Institut für Höhere Studien). Сврха полугодишњих конференција је да истраживачке организације окупљене под окриљем TEPSA-е сагледају актуелне изазове, сачине одговарајуће препоруке и упуте их влади наредне председавајуће чланице Европске уније. TEPSA је основана 1974. године као прва транснационална научна мрежа у области европских односа и данас окупља 39 пуноправних и придружених чланица из 35 европских земаља. Институт за међународну политику и привреду је као научна организација која проучава међународне односе и европске интеграције позван да у статусу госта представља Србију на овом скупу. Др Кораћ размотрио је могућности будуће сарадње Института са TEPSA-ом у разговору са проф. др Мајклом Кедингом, председником Управног одбора TEPSA-е, проф. др Јапом де Цваном, генералним секретаром TEPSA-е, и Маријам Котенашвили, шефом администрације ове мреже.