Научни скуп

6. децембар 2017.

Институт за међународну политику и привреду организовао је у склопу обележавања 70. годишњице рада једнодневни научни скуп „Кључне детерминанте спољне политике Србије” у сарадњи са Канцеларијом Фондације Ханс Зајдел за Србију и за Црну Гору. Конференцију су име Владе Републике Србије свечано отворили проф. др Никола Танић, помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја и Бојана Адамовић Драговић, начелница Одељења за Европу Министарства спољних послова, док су се у име организатора обратили проф. др Бранислав Ђорђевић, директор ИМПП, Луц Кобер, директор Канцеларије Фондације Ханс Зајдел за Србију и за Црну Гору, и проф. др Иво Висковић као председник Програмског одбора скупа. Радни део скупа одвијао се у четири панела. У оквиру првог панела излагачи и дискутанти су разматрали демографију, дипломатију и геополитичка и одбрамбена питања која детерминишу актуелни развој спољне политике Србије. Други панел је био посвећен утицајима глобалних трендова развоја међународних односа после краја Хладног рата и утицај развоја односа у државама региона у контексту безбедносних претњи и ризика који би могли да обликују спровођење спољне политике наше земље у наредном периоду. Излагачи трећег панела су осветлили како се процес европеизације појављује као једна од детерминанти спољне политике, са тежиштем на економске чиниоце везане за функционисање Заједничког тржишта. Четврти панел је обухватио поједина питања у оквиру корпуса економских детерминанти спољне политике Србије, попут Светске трговинске организације, страних директних инвестиција, економских односа са Русијом и миграционе политике у контексту привредног развоја.