Спољнополитички дијалози:
Државе Западног Балкана на путу ка европским интеграцијама

10. фебруар 2015.


Научна конференција „Спољнополитички дијалози: државе Западног Балкана на путу ка европским интеграцијама“ одржана је на Тари, у периоду од 10. до 12. фебруара 2015. године у организацији Института за међународну политику и привреду и Фондације Ханс Зајдел.

извештај   >>>