Савремени међународно-правни поредак и европске интеграције Србије

10. децембар 2014.


Институт за међународну политику и привреду организовао је научну конференцију „Савремени међународно-правни поредак и европске интеграције Србије”. У фокусу конференције било је питање места Србије у савременом међународном правном поретку, с посебним акцентом на њену позицију у процесу европских интеграција. Тематски, конференција је обухватила више међународно-правних области – од систематског праћења развоја и кодификације међународног права до проблема која се односе на положај држава и других субјеката међународног права у савременим међународним односима. Учесници су дискутовали и о актуелним питањима међународног права о људским правима, међународног хуманитарног права, дипломатског и конзуларног права, међународног уговорног права, права заштите животне средине и права међународних организација. Када је реч о праву међународних организација, нагласак је био на теоријским расправама о питањима односа међународног права, права Европске уније и унутрашњег права, као и тумачењима проистеклим из савремене међународне судске праксе. Део скупа био је посвећен разматрању отворених питања на плану хармонизације домаћег права са правом Европске уније, као и институционалних аспеката придруживања Србије Европској унији.

програм конференције   >>>