Latest books

Title:
Upotreba sile u međunarodnim odnosima

Editor:
Žaklina Novičić (ur.)

Year: 2018.
Pages: 286
Cover: Hard

read more...

Title:
UJEDINJENE NACIJE, MEĐUNARODNI UGOVORI I ŽIVOTNA SREDINA

Editor:
Dragoljub Todić

Year: 2018.
Pages: 372
Cover: Hard

more...

Title:
KONSTRUKTIVNA I KREATIVNA DESTRUKCIJA – u ekonomiji i menadžmentu–

Editor:
Dobrica D. Vesić

Year: 2018.
Pages: 222
Cover: Hard

more...

Title:
Budućnost saradnje Kine i Srbije

Editor:
Ivona Lađevac

Year: 2018.
Pages: 150
Cover: Hard

more...

Title:
SRBIJA I SVET U 2017. GODINI

Editors:
dr Dušan Proroković, dr Vladimir Trapara

Year: 2018.
Pages: 244
Cover: Hard

more...

Title:
Kraljevina SHS i Sovjetska Rusija (SSSR) 1918–1929

Editor:
dr Dragan Petrović

Year: 2018.
Pages: 402
Cover: Hard

more...

Title:
EKONOMIJE BALKANSKIH ZEMALJA NA POČETKU XXI VEKA

Editor:
Ivana Božić Miljković

Year: 2018.
Pages: 204
Cover: Hard

more...

Title:
Kosovo: sui generis or precedent in international relations

Editor:
Dušan Proroković

Year: 2018.
Pages: 344
Cover: Hard

read more...

Title:
BIBLIOGRAFIJA IZDANJA 1947–2017

Аuthors:
Gordana Terzić,
Ana Vukićević
Year: 2017.
Pages: 83
Format: PDF

read more...

Title:
Initiatives of the 'New Silk Road' - Achievements and Challenges

Editors:
Duško Dimitrijević, Huang Ping

Year: 2017.
Pages: 530
Cover: Hard

more...

Title:
SPAJAJUĆI ISTOK I ZAPAD – Spomenica profesora Predraga Simića

Editor:
dr Jasminka Simić

Year: 2017.
Pages: 624
Cover: Paper back

more...

Title:
Međunarodno javno pravo i međunarodni odnosi – BIBLIOGRAFIJA 1834–2016.

Editors:
Đorđe Lopičić,
Jelena Lopičić Jančić,
(prir.)

Year: 2017.
Pages: 912
Cover: Hard

more...

Title:
Balkanska migrantska ruta: između politike prava i bezbednosti

Editors:
Slobodan Janković,
Zoran Pavlović,
Dragana Dabić

Year: 2017.
Pages: 406
Cover: Paper back

more...

Title:
Kraljevina Jugoslavija i SSSR 1935–1941

Editor:
Dragan Petrović

Year: 2017.
Pages: 496
Cover: Paper back

more...

Title:
Suzbijanje siromaštva u zemljama u razvoju

Editor:
Ana Pantelić

Year: 2017.
Pages: 369
Cover: hard

more...

Title:
YOUTH PERSPECTIVES IN THE UNITED EUROPE

Editor:
Mihajlo Vučić,
Marko Novaković
Year: 2017.
Pages: 321
Format: CD - PDF

read more...

Title:
Vanredne situacije i savremeni trendovi razvoja sistema zaštita

Editor:
Aleksandar Jazić

Year: 2017.
Pages: 128
Cover: Paper back

more...

Title:
VREME „RESETOVANjA“ - Odnosi Rusije i Sjedinjenih Država u periodu od 2009. do 2012. godine

Editor:
Vladimir Trapara

Year: 2017.
Pages: 413
Cover: Paper back

more...

Title:
Novi svet i Evropa: Od početka procesa globalizacije do globalne finansijske i migracione krize

Editor:
Ivan Dujić

Year: 2017.
Pages: 321
Cover: Paper back

more...

Title:
SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS AND CHALLENGES IN THE CONTEMPORARY WORLD

Editor:
Edited by Branislav ĐORĐEVIĆ, Taro TSUKIMURA and Ivona LAĐEVAC

Year: 2017.
Pages: 264
Cover: Paper back

more...

Title:
Evro i monetarna integracija Evrope

Editor:
Ljubomir Šubara, Milenko Dželetović

Year: 2017.
Pages: 436
Cover: Paper back

more...

Title:
Danube and the New Silk Road

Editor:
Duško Dimitrijević (ed.)

Year: 2016.
Pages: 560
Cover: Paper back

more...

Title:
Savremeni međunarodni ekonomski i pravni poredak

Editor:
Sanja Jelisavac Trošić (ur.)

Year: 2016.
Pages: 330
Cover: Paper back

more...

Title:
Preduzetništvo i preduzetnički menadžment

Editor:
Dobrica D. Vesić

Year: 2016.
Pages: 328
Cover: Hard

more...

Title:
Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi

Editor:
Srđan Korać

Year: 2016.
Pages: 284
Cover: Paper back

more...

Title:
Srbija i Evropska unija – pripreme za pregovore o poglavljima 23 i 24

Editor:
Aleksandar Jazić, Slobodan Janković, Dragan Đukanović

Year: 2016.
Pages: 206
Cover: Paper back

more...

Title:
Saradnja država članica Evropske unije u oblasti civilne zaštite

Editor:
Aleksandar Jazić

Year: 2016.
Pages: 138
Cover: Paper back

more...

Title:
Studije i ogledi iz međunarodnog prava, međunarodnih odnosa i diplomatije

Editor:
Đorđe N. Lopičić

Year: 2016.
Pages: 260
Cover: Paper back

more...

Title:
Upravljanje finansijama javnog sektora

Editor:
Milenko Dželetović

Year: 2016.
Pages: 306
Cover: Paper back

more...

Title:
Diplomatija i kultura Srbije: stanje i perspektive

Editor:
Vidoje Golubović i Branislav Đorđević

Year: 2016.
Pages: 596
Cover: Paper back

more...

Title:
Međunarodnopravni subjektivitet Evropske unije

Editor:
Ivona Lađevac

Year: 2016.
Pages: 100
Cover: Paper back

more...

Title:
Balkan na posthladnoratovskom raskršću (1989-2016)

Editor:
Dragan Đukanović

Year: 2016.
Pages: 208
Cover: Paper back

more...

Title:
Globalized World: Advantage or Disadvantage

Editor:
Branislav ĐORĐEVIĆ, Taro TSUKIMURA and Ivona LAĐEVAC

Year: 2016.
Pages: 168
Cover: Paper back

more...

Title:
SEDAMDESET GODINA UJEDINjENIH NACIJA – POGLED IZ SRBIJE

Editor:
Žaklina Novičić i Anđela Đukanović

Year: 2015.
Pages: 330
Cover: Paper back

more...

Title:
Savremeni terorizam

Editor:
Branislav Đorđević

Year: 2015.
Pages: 520
Cover: Paper back

more...

Title:
Usluge od opšteg ekonomskog interesa u Evropskoj uniji

Author:
Daliborka Petrović

Year: 2015.
Pages: 184
Cover: Paper back

more...

Title:
Energetska politika Rusije

Author:
Dragan Petrović i Ana Jokić

Year: 2015.
Pages: 520
Cover: Paper back

more...

Title:
Istorija diplomatije

Author:
David Đ. Dašić

Year: 2015.
Pages: 840
Cover: Paper back

more...

Title:
Odnosi između Evropske unije i Ruske Federacije – kraj XX i početak XXI veka –

Author:
Ana Jović-Lazić

Year: 2015.
Pages: 384
Cover: paper back

more...

Title:
Srbija, region i Evropska unija, zbornik radova

Editor:
Dragan Đukanović, Aleksandar Jazić i Miloš Jončić

Year: 2015.
Pages: 380
Cover: paper back

more...

Title:
EVROPSKA UNIJA - najuspesnija integracionisticka politika Evrope

Author:
Brano Miljuš

Year: 2015.
Pages: 320
Cover: paper back

more...

Title:
Pregovori u okviru GATT i STO

Author:
Sanja Jelisavac- Trošić

Year: 2015.
Pages: 342
Cover: paper back

more...

Title:
Major International Issues in the 21st Century from a Perspective of Japan and Europe, collection of papers

Editor:
Taro Tsukimura, Ivona Lađevac

Year: 2015.
Pages: 178
Cover: paper back

more...

Title:
Regionalism and Reconciliation, collection of papers

Editor:
Duško Dimitrijević, Ana Jović-Lazić, Ivona Lađevac

Year: 2014.
Pages: 159
Cover: paper back

more...

Title:
The Old and the New World Order - between European integration and the historical burdens

Editor:
Duško Dimitrijević

Year: 2014.
Pages: 732
Cover: hard

more...

Title:
POSSIBILITIES AND PERSPECTIVES FOR FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN THE REPUBLIC OF SERBIA, collection of papers

Editor:
Pero Petrović

Year: 2014.
Pages: 589
Cover: hard

more...

Title:
EVROPSKA UNIJA I ZAPADNI BALKAN, zbornik radova

Editors:
Dragan Đukanović i
Vladimir Trapara

Year: 2014.
Pages: 595
Cover: hard

more...

Title:
KAVKAZ POVEZNICA EVROPE I AZIJE: ETNIČKI, POLITIČKI I EKONOMSKI SADRŽAJI; INTERESI SRBIJE

Author:
Nevenka Jeftić Šarčević

Year: 2014.
Pages: 134
Cover: paper back

more...

Title:
REPUBLIKA SRBIJA I REPUBLIKA SRPSKA – STARI I NOVI POLITIČKI IZAZOVI, zbornik radova

Editors:
Slobodan Nagradić,
Ivona Lađevac i
Tijana Kecmanović
Year: 2014.
Pages: 260
Cover:

more...

Title:
SERBIA IN THE DANUBE REGION IN THE 21ST CENTURY, collection of papers

Editors:
Dragan Petrović i
Nevenka Jeftić Šarčević

Year: 2014.
Pages: 230
Cover:

more...

Title:
GLOBALNA MONETARNA KRIZA I NOVI GEOPOLITIČKI I FINASIJSKI ODNOSI U SVETU

Authors:
Slobodan Komazec i
Dragan Petrović

Year: 2014.
Pages: 252
Cover:

more...

Title:
ALBERT VAJS (1905–1964): ŽIVOT I DELO

Author:
Jelena Đ. Lopičić Jančić

Year: 2014.
Pages: 271
Cover:

more...

Title:
GEOPOLITIKA BALKANA

Author:
Dragan Petrović

Year: 2014.
Pages: 360
Cover: hard

more...

Title:
PRIDRUŽIVANјE EVROPSKOJ UNIJI I ODRŽIVI RAZVOJ

Authors:
Dragolјub Todić,
Vladimir Grbić i
Miroslav Antevski

Year: 2014.
Pages: 280
Cover: paper back

more...

Title:
STRATEŠKI PRAVCI RAZVOJA I UTVRĐIVANјE POLOŽAJA SRBIJE U SAVREMENIM MEĐUNARODNIM ODNOSIMA

Editors:
Marko Nikolić i
Dragolјub Todić

Year: 2014.
Pages: 1028
Cover: hard

more...

Title:
REFORMA SISTEMA SAMOUPRAVE U DRŽAVAMA VIŠEGRADSKE GRUPE

Author:
Aleksandar Jazić

Year: 2014.
Pages: 360
Cover: hard

more...

Title:
TERORIZAM—MEĐUNARODNI POGLED

Author:
Mina Zirojević Fatić

Year: 2014.
Pages: 364
Cover: hard

more...Books published earlier


Books can be purchased in the bookstore Službeni glasnik
(in the Institute of International Politics and Economics, Makedonska 25, 11003 Belgrade,
Opening Hours: 8 am - 8 pm; Saturday: 9 am-7 pm, Phone: +381 11 30 60 212 ).

 

Books can be ordered through following authorized distributors, as well:

 

Company name: BOOK BRIDGE

E-mail: bookbridge@bookbridge.rs
Phone: +381 (0) 11 344 99 66
+381 (0) 11 344 99 67
+381 (0) 11 344 99 68

 

Company name: Dobra knjiga

E-mail: info@dobra-knjiga.com
Phone: +381 (0)11 24 02 222
+381 (0)11 24 55 026
+381 (0)11 24 02 187
+381 (0)65 22 33 763

 

Company name: Horizont pres

E-mail: jankovicd@sbb.rs
Phone: +381 (0)11 2658 339

 

Company name: Korisna knjiga

E-mail: office@korisnaknjiga.com
Phone:  +381 (0)11 3463 072
+381 (0)60 346 30 72

 

Company name: МC Most

E-mail: info@knjžara.com
Phone: +381 (0) 11 263 3914

 

Company name: Neolibris

E-mail: office@neolibris.rs
Phone: +381 (0)11 3231 244

 

Company name: Serbica books

Phone: +381 (0) 21 468 321

 

BookTrade D.o.o
Booksellers & Subscription Agents

P.FAH 56
11070 Belgrade / Serbia
E-mail: anabooktrade@gmail.com

Site: http://www.booktrade.in.rs
Phone: +381 (0)63 658 599