2018


21. септембар 2018.


На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 0501 бр. 823/1 од 23.8.2018. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања часописа...


21. септембар 2018.

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА


3. октобар 2018.

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


9. октобар 2018.

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
24. август 2018.


На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 0501 бр. 823/1 од 23.8.2018. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања часописа...


24. август 2018.

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА


30. август 2018.

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


4. септембар 2018.

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


10. септембар 2018.

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
26. јул 2018.


На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 0501 бр. 755/1 од 24.7.2018. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања...


26. jul 2018.

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА


8. август 2018.

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


14. август 2018.

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
11. мај 2018.


На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 0501 бр. 504/1 од 8.5.2018. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања...


11. мај 2018.

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА


23. мај 2018.

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


30. мај 2018.

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
19. март 2018.


На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 0501 бр. 288/1 од 16.3.2018. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања...


19. март 2018.

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА


30. март 2018.

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


10. април 2018.

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
7. фебруар 2018.

- ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018


АРХИВА
2017