2017
18. децембар 2017.


На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 01 бр. 11/2017 од 18.12.2017. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања...


18. децембар 2017.

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА


28. децембар 2017.

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


03. јануар 2018.

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
20. новембар 2017.


На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 01 бр. 10/2017 од 20.11.2017. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања издања Института...


20. новембар 2017.

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА


01. децембар 2017.

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


07. децембар 2017.

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
16. новембар 2017.

- ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
1. новембар 2017.


На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 01 бр. 9/2017 од 1.11.2017. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања издања Института...


1. новембар 2017.

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА


13. новембар 2017.

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


23. новембар 2017.

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

27. септембар 2017.


На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 01 бр. 8/2017 од 27.9.2017. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге штампања – услуга штампања монографије Краљевина Југославија и СССР 1935–1941., аутора др Драгана Петровића.
Набавка ће бити спроведена у поступку јавне набавке мале вредности...


27. септембар 2017.

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА


09. октобар 2017.

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


16. октобар 2017.

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

11. септембар 2017.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 01 бр 7/2017 од 11.09.2017. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања часописа. Набавка ће бити спроведена у поступку јавне набавке мале вредности...


11. септембар 2017.

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА


15. септембар 2017.

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


22. септембар 2017.

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


28. септембар 2017.

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

13. март 2017.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 01 бр 3/1 од 10.03.2017. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у  даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања публикација...ДОКУМЕНТИ:


13. март 2017.
-
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


17. март 2017.
- ЗАХТЕВ ЗА ПОЈАШЊЕЊЕ
- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
- ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

20. март 2017.
- ЗАХТЕВ ЗА ПОЈАШЊЕЊЕ

- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
- ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

28. март 2017.
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

7. април 2017.
Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, закључио је Уговор јавне набавке мале вредности 01 бр. 321/2 од 06.04.2017. године, са најповољнијим понуђачем Донат Граф доо, из Београда, Вучка Милићевића 29.

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ...  >>>


19. јул 2017.
- ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

21. август 2017.
- ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ