Међународна сарадња

25-28. јун 2017.

На научном симпозијуму “Како сарадња „16+1“ унапређује иницијативу „Појаса и пута““ одржаном у Пекингу, од 25-28. јуна, Институт за међународну политику и привреду представљали су проф. др Бранислав Ђорђевић, директор, и мр Ивона Лађевац, координатор за међународну сарадњу и пројекте.

Организатори симпозијума били су Институт за европске студије, Кинеске академије друштвених наука, Министаство спољних послова Кине, Кинеска асоцијација за промоцију културне размене и сарадње и Међународни пословни институт земаља ЦИЕ, Универзитета за економију и пословање из Хбеја.

Током симпозијума одржан је састанак директора Института за европске студије, проф. др Хуанг Пинга и проф. др Бранислава Ђорђевића посвећен предстојећем доласку кинеске делегације у Београд и њеног учешћа на научном скупу „Иницијатива Новог пута свиле – домети и изазови“.