Тестирање запослених из области противпожарне заштите

14. септембар 2015.

У Институту за међународну политику и привреду, спроведена је 14. септембра 2015. године, провера знања запослених из области заштите од пожара, у складу са чланом 53. Закона о заштити од пожара. („Службени гласник” РС, 20/2015).